preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

O B A V I J E S T

 

TEČAJEVI U STUDENOM 2018. - PRIJEDLOZI TERMINA TEČAJA - tečaj će biti organiziran ako nam se prijavi dovoljan broj polaznika!

Na tečajeve se možete prijaviti putem obrasca koji se nalazi u prilogu  na našu mail adresu odrasli.psb@pomorskabakar.hr  i na telefon 051/212-065 
 

D 2 Poseban program temeljne sigurnosti na brodu

–   05. 11. u 08.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)

  

D 4 Član posade koji čini dio plovidbene straže

      u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)

 

D6B Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini 

–      u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)

 

D 7 Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

  u Pomorskoj školi u Bakru

 

D 11 Radiooperater s općom ovlasti

–        u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 12 Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara  

 –      u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 13 A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

 –     u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D17  RUKOVANJE BRODICOM ZA SPAŠAVANJE I SPASILAČKOM BRODICOM, OSIM BRZE SPASILAČKE BRODICE (STCW VI/2-1) - POLAZNICI KOJI IMAJU VIŠE OD DVANAEST (12) MJESECI NAVIGACIJE NE MORAJU ODSLUŠATI TEČAJ NEGO SAMO POLAŽU ISPIT U LUČKOJ KAPETANIJI; POLAZNICI KOJI IMAJU ŠEST (6) MJESECI I VIŠE NAVIGACIJE ISPITU MOGU PRISTUPITI TEK NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA; POLAZNICI KOJI IMAJU MANJE OD ŠEST (6) MJESECI NAVIGACIJE NE MOGU PRISTUPITI ISPITU

 –    28. 11. u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 19 Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći  

    29. 11. u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 42 Osnovni program sigurnosne zaštite

    29. 11.  u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 43 Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

  29. 11. u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 44  KORIŠTENJE ELEKTRONIČKOG PRIKAZIVAČA POMORSKIH KARATA S INFORMACIJSKIM SUSTAVOM (ECDIS)

      12. 11. u 09.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 45  UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA NA ZAPOVJEDNIČKOM MOSTU

        26. 11. u 09.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 46  UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U STROJARNICI

    9u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 47 A  RUKOVOĐENJE, UPRAVLJANJE POSADOM, TE UNAPREĐENJE TIMSKOG RADA NA BRODU - RADNA RAZINA

          20. 11. u 11.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

D 48  SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA

      29. 11. u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 
preskoči na navigaciju