preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
IZDAVANJE DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBI

Ukoliko je razredna ili završna svjedodžba izgubljena/uništena, može se zatražiti izdavanje duplikata/prijepisa.

Obrazac zahtjeva za izdavanje duplikata /prijepisa potrebno je ispuniti i dostaviti na e-mail info@pomorskabakar.hr

 

Obrazac se može preuzeti u nastavku ove upute.

 

Na temelju tar.br. 52. stavak 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 8/17) i čl. 9. toč. 21. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16), upravna pristojba za izradu duplikata/prijepisa  svjedodžbe iznosi 70,00 kn za svaku svjedodžbu. Upravne biljege u iznosu od 70,00 kn po svjedodžbi potrebno je priložiti uz zahtjev.
Na temelju odluke Školskog odbora, izrada duplikata/prijepisa svjedodžbe naplaćuje se 50,00 kn po svjedodžbi. Sredstva u iznosu od 50,00 kn potrebno je uplatiti na žiro-račun Škole broj:

IBAN HR3924020061100109694 sa opisom plaćanja: uplata za duplikat svjedodžbe.

Osoba koja je na temelju članka 8. Zakona o upravnim pristojbama oslobođena od plaćanja upravne pristojbe, obvezna je uz zahtjev priložiti odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj status.

Sukladno čl. 155. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/99), duplikat/prijepis se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva te dostavljenog dokaza o uplati.

Duplikat svjedodžbe preuzima se osobno u administraciji Škole, u uredovno vrijeme za stranke od 08,00 – 12,00 sati radnim danom. Ukoliko podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti osobno podignuti duplikat/prijepis svjedodžbe, može drugoj osobi dati ovjerenu punomoć.

 

Duplikate potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Priloženi dokumenti:
DuplikatSvjedodzbeZahtjev (13).doc
preskoči na navigaciju